Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

De hand van de schilder van Wolfram Fleischhauer

Na een lang periode van lees- en schrijfstilte heb ik kans gezien een ooit begonnen boek uit te lezen: De hand van de schilder van Wolfram Fleischhauer, zijn (begrijp ik) debuutroman. Zoals Duel van Joost Zwagerman mij in een eerdere moeilijke periode weer op de leesrails trokken, bleek ook deze roman over een schilderij voor mij een kantelpunt.

Het raadselachtige schilderij Gabrielle d´Estrées en een van haar zusters dat in het Louvre hangt en nu op de cover van het boek staat afgebeeld, biologeerde de schrijver en kunsthistoricus Fleischhauer zo erg dat hij jarenlang research deed. Zijn speurtocht leidde tot deze soms wel spannende roman waarin toeval nog al eens een rol speelt, dat wel. De roman begint met het uitpluizen van delen van een 19e-eeuws manuscript over een onbekende schilder, Vignac, die het schilderij in 1598 zou hebben gemaakt. Alles lijkt erop te wijzen dat Vignac in zijn schilderij het antwoord verwerkte op een 400 jaar oude vraag die betrekking heeft op de relatie tussen koning Hendrik IV van Frankrijk en Gabrielle d´Estrées, zijn maîtresse. Kort voor hun huwelijk sterft ze namelijk op haar 26e onder raadselachtige omstandigheden.

De hand van de schilder zou je het best kunnen betitelen als een kunsthistorisch artikel in romanvorm, anders gezegd: de interpretatie van een schilderij verpakt als roman en zo voor een breder publiek geschikt gemaakt dan als lijvig artikel in een vaktijdschrift voor kunsthistorici met voetnoten en een bibliografie.  Niet alleen probeert Fleischhauer op een verteerbare manier de ontstaansgeschiedenis van het schilderij een achtergrond te geven en de betekenis ervan te achterhalen rond de gebeurtenissen aan het hof van de Franse koning Hendrik IV en zijn maîtresse Gabrielle aan het einde van de 16e eeuw, maar ook de rol die de schilder Vignac in deze geschiedenis speelde. Het mondt uit in een onverbloemd kijkje op Frankrijk met burgeroorlogen, hongersnood,  botsende religies, politieke huwelijken met tal van intriges en verraad aan het hof. Een moeilijke tijd dus voor al de getrouwde Hendrik IV en zijn politiek onmogelijke liefde voor Gabrielle, de moeder van zijn drie kinderen in een wirwar van moeizame Europese verhoudingen.

12 Januari 2019, 11:43:36  - 826 maal bekeken