Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Boeken

Orientatie
Orientatie
 »
 
 
 
 
 

Naar de Oost!
Naar de Oost!
 »
 
 
 
 
 

De gefnuikte arend
De gefnuikte arend
Willem Bilderdijk is een van de merkwaardigste mannen die ooit in ons vaderland hebben rondgelopen. Een omstreden figuur, wiens grillige levensloop bepaald w... »
 
 
 
 
 

Orientatie
Orientatie
Lange tijd heeft het christelijk geloof in de Europese cultuur een grote rol gespeeld. In de 20e eeuw veranderde dit. De invloed van de kerken nam af en het ... »
 
 
 
 
 

Album van Insulinde
Album van Insulinde
 »
 
 
 
 
 

De sarong van Adinda
De sarong van Adinda
 »
 
 
 
 
 

Terug naar Leiden en Oegstgeest
Terug naar Leiden en Oegstgeest
In het rijke oeuvre van Jan Wolkers speelt Leiden een belangrijke rol: de teken-academie uit Kort Amerikaans, waar Eric van Poelgeest verliefd wordt op een g... »