Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Boeken

Verdrag betreffende de EU/ Verdrag tot oprichting van de EG
Verdrag betreffende de EU/ Verdrag tot oprichting van de EG
In 1957 kwam met de ondertekening van het Verdrag van Rome de Europese Gemeenschap tot stand. Bij het Verdrag van Maastricht van 1992 werd de Europese Unie o... »
 
 
 
 
 

Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie
Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie
Toezicht op overheidssteun. Lexplicatie. Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap bevat onder meer... »
 
 
 
 
 

Verdrag tot oprichting van de EG voor Atoomenergie
Verdrag tot oprichting van de EG voor Atoomenergie
De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, kortweg Euratom, heeft als doel het vreedzaam gebruik van kernenergie te bevorderen en wetenschappelijk onderzoek ... »
 
 
 
 
 

Procesregels van de rechterlijke instellingen binnen de EU
Procesregels van de rechterlijke instellingen binnen de EU
Alvorens zijn ambt te aanvaarden, moet iedere rechterin openbare zitting de eed afleggen (...). Dit zijn deeerste woorden van artikel 2 van het Statuut van h... »
 
 
 
 
 

Algemene reglementen Europese instellingen
Algemene reglementen Europese instellingen
Hoe beslist het Europees Parlement over wetgevingsvoorstellen? Heeft een burger toegang tot de documenten van de Rekenkamer?Welke beraadslagingen van de Raad... »
 
 
 
 
 

Verdragen luchtvaart
Verdragen luchtvaart
Lexplicatie. Sinds het begin van de vorige eeuw zijn vliegtuigen niet meer weg te... »
 
 
 
 
 

Administratieve samenwerking binnen de EU
Administratieve samenwerking binnen de EU
De lidstaten van de EU werken samen op het gebied van administratieve aangelegenheden zoals douane, asielbeleid en het beleid ten aanzien van visa en immigra... »
 
 
 
 
 

Verdrag betreffende de Europese Unie/Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap/Verdrag van Amsterdam/Verdrag van Nice II
Verdrag betreffende de Europese Unie/Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap/Verdrag van Amsterdam/Verdrag van Nice II
Verdrag betreffende de Europese Unie/Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap/Verdrag van Amsterdam/Verdrag van Nice II - druk 1 »
 
 
 
 
 

Politiele samenwerking binnen de EU
Politiele samenwerking binnen de EU
In de Europese Unie wordt op velerlei gebied samengewerkt. Belangrijk in dit verband is de samenwerking tussen de verschillende politieorganisaties van de li... »
 
 
 
 
 

Verdrag betreffende de Europese Unie
Verdrag betreffende de Europese Unie
Dit Lexplicatiedeel is volledig gewijd aan aan de meest recente verdragen tot uitbreiding van de Europese Unie, te weten het Verdrag van Athene (Toetredingsv... »