Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Boeken

Algemene regelingen organen EU
Algemene regelingen organen EU
Dit Lexplicatiedeel bundelt de besluiten van de EU en de EG die van fundamentele betekenis zijn voor voor het functioneren van de Europese instellingen. Hoe ... »
 
 
 
 
 

Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie
Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie
Toezicht op overheidssteun. Lexplicatie. Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap bevat onder meer... »
 
 
 
 
 

Politiele samenwerking binnen de EU
Politiele samenwerking binnen de EU
In de Europese Unie wordt op velerlei gebied samengewerkt. Belangrijk in dit verband is de samenwerking tussen de verschillende politieorganisaties van de li... »
 
 
 
 
 

Verdrag betr de werking van de Europese Unie
Verdrag betr de werking van de Europese Unie
Verdrag betr de werking van de Europese Unie / Verdragsbepalingen uitvoeringsverordeningen - druk 1 »
 
 
 
 
 

Lexplicatie Algemene reglementen Europese instellingen
Lexplicatie Algemene reglementen Europese instellingen
Hoe beslist het Europees Parlement over wetgeving voorstellen? Heeft een burger toegang tot de documenten van de Rekenkamer? In dit Lexplicatiedeel zijn de r... »
 
 
 
 
 

Verdrag betreffende de Europese Unie/Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap/Verdrag van Amsterdam/Verdrag van Nice II
Verdrag betreffende de Europese Unie/Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap/Verdrag van Amsterdam/Verdrag van Nice II
Verdrag betreffende de Europese Unie/Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap/Verdrag van Amsterdam/Verdrag van Nice II - druk 1 »
 
 
 
 
 

Justitiële samenwerking binnen de EU
Justitiële samenwerking binnen de EU
Binnen de Europese Unie werken de lidstaten steeds intensiever samen.Dit Lexplicatiedeel bevat de regelgeving die betrekking heeft op de justitiële samenwer... »
 
 
 
 
 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; Toezicht op overheidssteun
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; Toezicht op overheidssteun
overheidssteun/ Algemeen. Lexplicatie. Dit Lexpicatiedeel bevat de belangrijkste bepalingen die betrekking... »
 
 
 
 
 

Verdrag betreffende de Europese Unie/Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap/Verdrag van Amsterdam/Verdrag van Nice II
Verdrag betreffende de Europese Unie/Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap/Verdrag van Amsterdam/Verdrag van Nice II
Nadat een Europese Grondwet niet haalbaar was gebleken, kwam op 13 december 2007 het Verdrag van Lissabon tot stand. Het verdrag moet nog in werking treden.D... »