Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Boeken

Regelgeving energievoorziening
Regelgeving energievoorziening
Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001/Energievoorziening - druk 1 »
 
 
 
 
 

Procesregels van de rechterlijke instellingen binnen de EU
Procesregels van de rechterlijke instellingen binnen de EU
Alvorens zijn ambt te aanvaarden, moet iedere rechterin openbare zitting de eed afleggen (...). Dit zijn deeerste woorden van artikel 2 van het Statuut van h... »
 
 
 
 
 

Verdrag betreffende de EU/ Verdrag tot oprichting van de EG
Verdrag betreffende de EU/ Verdrag tot oprichting van de EG
In 1957 kwam met de ondertekening van het Verdrag van Rome de Europese Gemeenschap tot stand. Bij het Verdrag van Maastricht van 1992 werd de Europese Unie o... »
 
 
 
 
 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Toezicht op overheidssteun. Lexplicatie. Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap bevat onder meer... »
 
 
 
 
 

Justitiële samenwerking binnen de EU
Justitiële samenwerking binnen de EU
Binnen de Europese Unie werken de lidstaten steeds intensiever samen.Dit Lexplicatiedeel bevat de regelgeving die betrekking heeft op de justitiële samenwer... »
 
 
 
 
 

Verdrag betreffende de Europese Unie/Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap/Verdrag van Amsterdam/Verdrag van Nice II
Verdrag betreffende de Europese Unie/Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap/Verdrag van Amsterdam/Verdrag van Nice II
Nadat een Europese Grondwet niet haalbaar was gebleken, kwam op 13 december 2007 het Verdrag van Lissabon tot stand. Het verdrag moet nog in werking treden.D... »
 
 
 
 
 

Verdrag betreffende de EU/Verdrag tot oprichting van de EG
Verdrag betreffende de EU/Verdrag tot oprichting van de EG
verdragen van Amsterdam en Nice. In 1957 kwam met de ondertekening van het Verdrag van Rome de... »
 
 
 
 
 

Verdrag betreffende de Europese Unie
Verdrag betreffende de Europese Unie
Dit Lexplicatiedeel is volledig gewijd aan aan de meest recente verdragen tot uitbreiding van de Europese Unie, te weten het Verdrag van Athene (Toetredingsv... »
 
 
 
 
 

Administratieve samenwerking binnen de EU
Administratieve samenwerking binnen de EU
De lidstaten van de EU werken samen op het gebied van administratieve aangelegenheden zoals douane, asielbeleid en het beleid ten aanzien van visa en immigra... »