Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Boeken

Verdrag betr de werking van de Europese Unie
Verdrag betr de werking van de Europese Unie
Het mededingingsbeleid van de EuropeseGemeenschap bevatondermeer de controle op overheidssteun aan ondernemingen. Steunmaatregelen van de overheid die kunnen... »
 
 
 
 
 

Verdrag betreffende de EU/Verdrag tot oprichting van de EG
Verdrag betreffende de EU/Verdrag tot oprichting van de EG
verdragen van Amsterdam en Nice. In 1957 kwam met de ondertekening van het Verdrag van Rome de... »
 
 
 
 
 

Justitiële samenwerking binnen de EU
Justitiële samenwerking binnen de EU
Binnen de Europese Unie werken de lidstaten steeds intensiever samen.Dit Lexplicatiedeel bevat de regelgeving die betrekking heeft op de justitiële samenwer... »
 
 
 
 
 

Algemene regelingen organen EU
Algemene regelingen organen EU
Dit Lexplicatiedeel bundelt de besluiten van de EU en de EG die van fundamentele betekenis zijn voor voor het functioneren van de Europese instellingen. Hoe ... »
 
 
 
 
 

Verdrag betreffende de Europese Unie/Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap/Verdrag van Amsterdam/Verdrag van Nice II
Verdrag betreffende de Europese Unie/Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap/Verdrag van Amsterdam/Verdrag van Nice II
Nadat een Europese Grondwet niet haalbaar was gebleken, kwam op 13 december 2007 het Verdrag van Lissabon tot stand. Het verdrag moet nog in werking treden.D... »
 
 
 
 
 

Verdrag betreffende de Europese Unie
Verdrag betreffende de Europese Unie
Lexplicatie. Dit Lexplicatiedeel is volledig gewijd aan aan de meest recente... »
 
 
 
 
 

Lexplicatie Algemene reglementen Europese instellingen
Lexplicatie Algemene reglementen Europese instellingen
Hoe beslist het Europees Parlement over wetgeving voorstellen? Heeft een burger toegang tot de documenten van de Rekenkamer? In dit Lexplicatiedeel zijn de r... »