De kat die van achteren naar voren las door Lilian Jackson-Braun