Jacob schept sneeuw door A.C. Tidholm & Th. Tidholm