En maar altoos duurt het vitten op het nieuwe Raadhuis voort... door M. Halbertsma