Boekje open over verstandelijke handicaps door G. Eggink