Stille verpanding en eigendomsvoorbehoud volgens het nieuwe Burgerlijk Wetboek door O.K. Brahn