The Wheel of the Seven Fates door I. Custers-van Bergen