Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Boeken

Tessalonicenzen
Tessalonicenzen
De twee brieven aan de Tessalonicenzen zijn de oudste apostolische brieven die ons in de Bijbel bewaard gebleven zijn. Ze staan op naam van het missionaire t... »
 
 
 
 
 

2 Petrus Judas
2 Petrus Judas
In dit boek worden twee nieuwtestamentische brieven, 2 Petrus en judas, samen behandeld zonder daarmee hun zelfstandigheid te ontkennen. Beide dokumenten vor... »
 
 
 
 
 

1 Petrus
1 Petrus
Het Nieuwe Testament telt twee brieven op naam van Petrus. Ze behoren tot de zogeheten Katholieke Brieven, die door verschillende oorzaken helaas wat in de s... »
 
 
 
 
 

Johannes
Johannes
Het vierde evangelie staat op naam van Johannes, de lievelingsleerling van Jezus. Zijn bedoeling was te documenteren - met het oog op het geloof van zijn lez... »
 
 
 
 
 

2 Petrus Judas
2 Petrus Judas
Dit deel uit de afdeling Katholieke Brieven en Openbaring bevat een commentaar op de tweede brief van Petrus en de brief van Judas, geschreven door dr. P. H.... »
 
 
 
 
 

Timoteus en Titus
Timoteus en Titus
De brieven aan Timoteüs en Titus staan ook wel bekend onder de verzamelnaam Pastorale Brieven. Timoteüs werkte in de gemeente te Efeze, terwijl Titus op he... »
 
 
 
 
 

Pastorale brieven
Pastorale brieven
 »
 
 
 
 
 

Studiebijbel in Perspectief
Studiebijbel in Perspectief
Studiebijbel in Perspectief - druk 1 »
 
 
 
 
 

Apostelen
Apostelen
Naast het themadeel over Paulus past een themadeel over de andere apostelen, waarin de gemeente van Jeruzalem functioneert als het centrum van hun activiteit... »