Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Boeken

Voorbereiden op supervisie
Voorbereiden op supervisie
meer dan een kennismaking »
 
 
 
 
 

Weet wat je doet
Weet wat je doet
Dit boek ondersteunt de hulpverlener bij de ontwikkeling van zijn beroepshouding. Deze ontwikkeling is een leerproces; ieder leert op zijn eigen wijze. Het b... »
 
 
 
 
 

Helen en genezen
Helen en genezen
Dit boek is bedoeld als hulpmiddel voor hulpverleners die clinten willen doorverwijzen naar de meest voorkomende alternatieve therapien . Het geeft een globa... »
 
 
 
 
 

Weet wat je zegt
Weet wat je zegt
een inleiding in de communicatie voor begeleiders en hulpverleners »
 
 
 
 
 

Het begeleiden van mensen met een traumatische ervaring
Het begeleiden van mensen met een traumatische ervaring
Hoe kan een hulpverlener cliënten helpen bij het oplossen von problemen die het gevolg zijn van een traumatische ervaring? In het boek vindt de lexer een an... »
 
 
 
 
 

Voorbereiden op intervisie
Voorbereiden op intervisie
Dit boek stelt de student in staat inzichten in zichzelf én in de ander te vergroten, waardoor het professioneel handelen in kwaliteit kan toenemen. In het ... »
 
 
 
 
 

Weet wie je bent
Weet wie je bent
zelfkennis als basis van agogisch professioneel handelen. PM-reeks. Gedrag wordt bepaald door de gedachten, gevoelens en wensen. In het boek... »
 
 
 
 
 

Werkboek bij 'Weet wat je doet'
Werkboek bij 'Weet wat je doet'
oefenmateriaal voor het ontwikkelen van de beroepshouding bij begeleiden »
 
 
 
 
 

Bemiddelen
Bemiddelen
Dit boek - dat is geschreven vanuit ervaringen met buurtbemiddelingsprojecten in Zwolle en Rotterdam - gaat over het methodisch bemiddelen in kleinschalige c... »
 
 
 
 
 

Samen werken
Samen werken
In veel beroepen is de samenwerking van cruciaal belang. Een goede samenwerking vergroot de effectiviteit en efficintie en werkt heel inspirerend. Dit boek g... »