Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Boeken

Intocht
Intocht
Een bundel overdenkingen voor het begin van het kerkelijk jaar.<br/><br/>In Intocht staat ds. Vreugdenhil stil bij de komst van Christus in de wereld. Gedure... »
 
 
 
 
 

Als je bidt...
Als je bidt...
 »
 
 
 
 
 

Hartstocht
Hartstocht
Wat een ontmoeting is dat geweest, van Jezus met de vrouw bij de Jakobsbron. Aan de kant van Christus schittert een hartstochtelijke liefde voor deze zondige... »
 
 
 
 
 

Vruchtdragen voor Hem
Vruchtdragen voor Hem
vrede<br/>blijdschap<br/>lankmoedigheid<br/>geloof<br/>liefde<br/>matigheid<br/>goedertierenheid<br/>zachtmoedigheid<br/>goedheid<br/><br/>Hoe kan in jouw le... »
 
 
 
 
 

Triomftocht
Triomftocht
Na Borgtocht, waarin de lijdende en vernederde Christus centraal stond, verschijnt nu Triomftocht, waarin het licht valt op de opgestane en verheerlijkte Chr... »
 
 
 
 
 

Leven door de Geest
Leven door de Geest
’Als een jongen en een meisje met elkaar gaan verloven dan geven<br/>ze elkaar een ring. In die ring staat de naam van degene die je<br/>liefhebt. Die ring ... »
 
 
 
 
 

Triomftocht
Triomftocht
<br/>Dagelijkse overdenkingen<br/><br/>Na Borgtocht, waarin de lijdende en vernederde Christus centraal stond, verschijnt nu Triomftocht, waarin het licht va... »
 
 
 
 
 

Zuiver en heilig bewaren
Zuiver en heilig bewaren
Ons lichaam en onze ziel als een tempel van de Heilige Geest zuiver en heilig bewaren. Dát vraagt God van ons in het zevende gebod. Zowel vóór als binnen ... »