Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Boeken

Kerken aan de Alm
Kerken aan de Alm
 »
 
 
 
 
 

Kom verder
Kom verder
Op 19 januari 2006 presenteerde Frontoffice inburgering de brochure inburgering en examen in Nederland. Hierin wordt het verplichte inburgeringsexamen Nederl... »
 
 
 
 
 

Groep 8
Groep 8
 »
 
 
 
 
 

Veilig thuis?
Veilig thuis?
 »
 
 
 
 
 

AAP Routeboek voor docenten
AAP Routeboek voor docenten
Het Alfabetisering Anderstaligen Plan bestaat uit:<br/>twee leerlingenboeken met twee cd’s, isbn 9789085065036<br/>docentenhandleiding, isbn 9789085065784<b... »
 
 
 
 
 

Nederland in zicht
Nederland in zicht
Nederland in zicht werd voor het eerst uitgebracht in 2003 als lesmethode Maatschappij Oriëntatie voor hoogopgeleide nieuwkomers. In de herziene editie zijn... »
 
 
 
 
 

Atropa Bella Donna
Atropa Bella Donna
 »