Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Boeken

Verdrag tot oprichting van de EG voor Atoomenergie
Verdrag tot oprichting van de EG voor Atoomenergie
De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, kortweg Euratom, heeft als doel het vreedzaam gebruik van kernenergie te bevorderen en wetenschappelijk onderzoek ... »
 
 
 
 
 

Administratieve samenwerking binnen de EU
Administratieve samenwerking binnen de EU
De lidstaten van de EU werken samen op het gebied van administratieve aangelegenheden zoals douane, asielbeleid en het beleid ten aanzien van visa en immigra... »
 
 
 
 
 

Verdragen luchtvaart
Verdragen luchtvaart
Lexplicatie. Sinds het begin van de vorige eeuw zijn vliegtuigen niet meer weg te... »
 
 
 
 
 

Verdrag betreffende de Europese Unie
Verdrag betreffende de Europese Unie
Dit Lexplicatiedeel is volledig gewijd aan aan de meest recente verdragen tot uitbreiding van de Europese Unie, te weten het Verdrag van Athene (Toetredingsv... »
 
 
 
 
 

Algemene reglementen Europese instellingen
Algemene reglementen Europese instellingen
Hoe beslist het Europees Parlement over wetgevingsvoorstellen? Heeft een burger toegang tot de documenten van de Rekenkamer?Welke beraadslagingen van de Raad... »
 
 
 
 
 

Politiele samenwerking binnen de EU
Politiele samenwerking binnen de EU
In de Europese Unie wordt op velerlei gebied samengewerkt. Belangrijk in dit verband is de samenwerking tussen de verschillende politieorganisaties van de li... »
 
 
 
 
 

Verdrag betr de werking van de Europese Unie
Verdrag betr de werking van de Europese Unie
Het mededingingsbeleid van de EuropeseGemeenschap bevatondermeer de controle op overheidssteun aan ondernemingen. Steunmaatregelen van de overheid die kunnen... »
 
 
 
 
 

Justitiële samenwerking binnen de EU
Justitiële samenwerking binnen de EU
Binnen de Europese Unie werken de lidstaten steeds intensiever samen.Dit Lexplicatiedeel bevat de regelgeving die betrekking heeft op de justitiële samenwer... »
 
 
 
 
 

Verdrag betr de werking van de Europese Unie
Verdrag betr de werking van de Europese Unie
Verdrag betr de werking van de Europese Unie / Verdragsbepalingen uitvoeringsverordeningen - druk 1 »