Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Boeken

Verdrag betreffende de EU/ Verdrag tot oprichting van de EG
Verdrag betreffende de EU/ Verdrag tot oprichting van de EG
In 1957 kwam met de ondertekening van het Verdrag van Rome de Europese Gemeenschap tot stand. Bij het Verdrag van Maastricht van 1992 werd de Europese Unie o... »
 
 
 
 
 

Verdrag betreffende de Europese Unie
Verdrag betreffende de Europese Unie
Lexplicatie. Dit Lexplicatiedeel is volledig gewijd aan aan de meest recente... »
 
 
 
 
 

Geloven, een hele belevenis
Geloven, een hele belevenis
over geloofsbevinding, gewerkt door de Geest »
 
 
 
 
 

Procesregels van de rechterlijke instellingen binnen de EU
Procesregels van de rechterlijke instellingen binnen de EU
Alvorens zijn ambt te aanvaarden, moet iedere rechterin openbare zitting de eed afleggen (...). Dit zijn deeerste woorden van artikel 2 van het Statuut van h... »
 
 
 
 
 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap bevat onder meer de controle op overheidssteun aan ondernemingen. Steunmaatregelen van de overheid die kun... »
 
 
 
 
 

Administratieve samenwerking binnen de EU
Administratieve samenwerking binnen de EU
De lidstaten van de EU werken samen op het gebied van administratieve aangelegenheden zoals douane, asielbeleid en het beleid ten aanzien van visa en immigra... »
 
 
 
 
 

Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie
Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie
Toezicht op overheidssteun. Lexplicatie. Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap bevat onder meer... »
 
 
 
 
 

Verdrag tot oprichting van de EG voor Atoomenergie
Verdrag tot oprichting van de EG voor Atoomenergie
De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, kortweg Euratom, heeft als doel het vreedzaam gebruik van kernenergie te bevorderen en wetenschappelijk onderzoek ... »
 
 
 
 
 

Verdrag betreffende de Europese Unie
Verdrag betreffende de Europese Unie
Dit Lexplicatiedeel is volledig gewijd aan aan de meest recente verdragen tot uitbreiding van de Europese Unie, te weten het Verdrag van Athene (Toetredingsv... »