Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Boeken

Verdrag betreffende de Europese Unie
Verdrag betreffende de Europese Unie
Dit Lexplicatiedeel is volledig gewijd aan aan de meest recente verdragen tot uitbreiding van de Europese Unie, te weten het Verdrag van Athene (Toetredingsv... »
 
 
 
 
 

Agentschappen van de Europese Gemeenschap
Agentschappen van de Europese Gemeenschap
Agentschappen zijn organen naar Europees recht die allerleispecifiek technische wetenschappelijke of beheerstakenverrichten.Dit Lexplicatiedeel is gewijd aan... »
 
 
 
 
 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap bevat onder meer de controle op overheidssteun aan ondernemingen. Steunmaatregelen van de overheid die kun... »
 
 
 
 
 

Administratieve samenwerking binnen de EU
Administratieve samenwerking binnen de EU
De lidstaten van de EU werken samen op het gebied van administratieve aangelegenheden zoals douane, asielbeleid en het beleid ten aanzien van visa en immigra... »
 
 
 
 
 

Verdragen luchtvaart
Verdragen luchtvaart
Sinds het begin van de vorige eeuw zijn vliegtuigen niet meer weg te denken uit ons luchtruim.De steeds intensiever wordende luchtvaart vereist international... »
 
 
 
 
 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; Toezicht op overheidssteun
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; Toezicht op overheidssteun
overheidssteun/ Algemeen. Lexplicatie. Dit Lexpicatiedeel bevat de belangrijkste bepalingen die betrekking... »
 
 
 
 
 

Verdragen luchtvaart
Verdragen luchtvaart
Lexplicatie. Sinds het begin van de vorige eeuw zijn vliegtuigen niet meer weg te... »
 
 
 
 
 

Europees internationaal privaatrecht en verbintenissenrecht
Europees internationaal privaatrecht en verbintenissenrecht
Het internationaal privaatrecht speelt in het modernerechtsleven een zeer belangrijke rol. Vroeg of laat komtelke jurist er mee in aanraking.Dit Lexplicatied... »
 
 
 
 
 

Algemene reglementen Europese instellingen
Algemene reglementen Europese instellingen
Hoe beslist het Europees Parlement over wetgevingsvoorstellen? Heeft een burger toegang tot de documenten van de Rekenkamer?Welke beraadslagingen van de Raad... »