Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Blogs door Arie Aalders

De Weg - De Waarheid - Het Leven

Als In een flits werd het duidelijk: De drie  boeken: De Mens, de zoekende Mens; Koninklijke Kunst, de Hoogste Levenskunst; Wetenschap en Spiritualiteit tr »

Prikbord

Arie Aalders
Arie Aalders
Beste Jeanine,
Op 11 december komt het boek uit.Er is een voorintekeningsactie. Doe dat! Ik ben het helemaal met u eens. De Trilogie geeft juist de weg aan die het mensdom gaat conform Gods Plan. In het derde boek vormen zelfs de begin hoofdletters van de hoofdstukken een acrostichon: Jesus Christ! Natuurlijk is het een andere visie dan de Kerken er op na houden en die er wetenschappelijke religies van gemaakt hebben, terwijl Jezus Christus het zo eenvoudig hield, maar de Waarheid verborgen hield in gelijkenissen. De natuurlijke hoogmoed van de mens manifesteerde zich zodanig in dogma's die niets meer met de Onderwijzing van Jezus Christus van doen hebben! De Bergrede en de Gelijkenissen spreken nog de meeste zuivere Waarheid.
9 maanden geleden
Arie Aalders
Arie Aalders
Toevoegen de titel : Wetenschap en Spiritualiteit transcenderen tot hoger Niveau - Tijd = Illusie.
1 December 2015, 17:45:53
Arie Aalders
Arie Aalders
ʹBureau Somarʹ presenteert in haar 5de Lustrumjaar 2015: ʹWetenschap en Spiritualiteit transcenderen tot hoger Niveauʹ T ij d = I l l u s i e In de achter ons liggende 25 jaar is niet alleen onze religieuze cultuur in een meer humanistisch neigende ʹseculiere samenlevingʹ veranderd, maar bovendien vindt er geleidelijk een ʹbewustzijnsveranderingʹ plaats. De in hoog tempo ontwikkelende ICT (Informatie- en Communicatie Techniek) maakte de weg vrij voor de zelf-actualiserende mens die zich binnen deze meer geciviliseerde ʹseculiere samenlevingʹ zich autonoom ging individualiseren en zich als ʹi kʹ ging manifesteren, waarbij we kunnen spreken van een eigenzinnige ʹbewustzijnsveranderingʹ. Het kleine woordje ʹrespectʹ met zo’n grote waardevolle betekenis is verdrongen door ʹeigendunkʹ. U ziet het dagelijks om u heen: Op de snelweg; in de winkel, binnen de cultuur van ondernemingen, vult uzelf maar in; het is: ʹEenieder voor zich en God voor ons allenʹ. Het is de diepliggende oorzaak waardoor grote bedrijven hun stabiliteit verliezen. De Natuurwet ʹWat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander nietʹ, is door de Welvaart en Hebzucht naar de achtergrond verdrongen. Welvaart en Hebzucht zijn stevige vrienden, maar verblind de empathie. Ook de invloed vanuit het Oosten is zorgelijk. Binnen onze ʹIndustrieʹ, de ʹSportʹ, maar vooral ook binnen de ʹWereldhaven Rotterdamʹ, infiltreren buitenlandse belangen. Zelfs het ʹZwitserleven Gevoelʹ werd ingekleurd. Met de ICT zitten we in een digitale stroomversnelling, terwijl de Wetenschap - met name de Kwantum- en Snaartheorie - zoekende is naar ʹietsʹ dat macht c.q. gezag over het fenomeen ʹMensʹ uitoefent. Het roer moet om! Vandaar dit boek met de uitdagende titel, die eerst na het lezen pas duidelijk wordt:
17 Augustus 2015, 9:51:49

Recente activiteit

Arie Aalders
Arie Aalders
Beste Jeanine,
Op 11 december komt het boek uit.Er is een voorintekeningsactie. Doe dat! Ik ben het helemaal met u eens. De Trilogie geeft juist de weg aan die het mensdom gaat conform Gods Plan. In het derde boek vormen zelfs de begin hoofdletters van de hoofdstukken een acrostichon: Jesus Christ! Natuurlijk is het een andere visie dan de Kerken er op na houden en die er wetenschappelijke religies van gemaakt hebben, terwijl Jezus Christus het zo eenvoudig hield, maar de Waarheid verborgen hield in gelijkenissen. De natuurlijke hoogmoed van de mens manifesteerde zich zodanig in dogma's die niets meer met de Onderwijzing van Jezus Christus van doen hebben! De Bergrede en de Gelijkenissen spreken nog de meeste zuivere Waarheid.
9 maanden geleden
Arie Aalders
Arie
Arie schreef een blog getiteld De Weg - De Waarheid - Het Leven.
Als In een flits werd het duidelijk: De drie  boeken: De Mens, de zoekende Mens; Koninklijke Kunst, de Hoogste Levenskunst; Wetenschap en Spiritualiteit tr »
10 maanden geleden
Jeanine
Jeanine: Jezus Christus is de enige Weg, Waarheid en het Leven. Bekeer u tot Hem voor het te laat is!
Arie
Arie heeft zijn persoonlijke top 10 aangepast.
  1. Het sturende brein
  2. De goddelijke komedie
  3. De Rozenkruisers in Nederland
26 April 2017, 14:25:23