Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

turn of midnight

- turn of midnight
 
 
 
 
 
(4)

Het laatste uur onthult de verschrikkingen die de pest buiten Develish heeft achtergelaten, waar totale ontreddering, onwetendheid en angst overheersen en de sterksten of dappersten de macht grijpen of krampachtig vast proberen te houden. Minette Walters heeft na een uitgebreide research op een prachtige manier een tragische periode uit de wereldgeschiedenis in beeld gebracht en ze laat zien dat – ook al speelt het verhaal in een klein Engels plaatsje in de veertiende eeuw – de menselijke emoties en problemen in wezen niet anders zijn dan nu. Ergens op de achtergrond schemert een romance in Develish door die begint in Het laatste uur en een summier vervolg krijgt in het tweede boek, maar de noodzaak tot overleving staat bovenaan.
De eerste hoofdstukken zijn het spannendst; de laatste zijn misschien ergens het best, maar tegelijk vind ik die ook heel cryptisch het minst. De brutaliteit van Lady Annes en Thaddeus’ plan om hem als lord te presenteren waarbij zijn geloofsbrieven in de laatste hoofdstukken ter discussie worden gesteld, zorgt voor spannende lectuur, maar de herhaalde religieuze en klassendebatten vertragen het verhaal tot bijna stilstand. Dat Lady Anne en Thaddeus in staat zijn om dankzij de epidemie die het land overheerst politieke posities in te nemen die voorheen ondenkbaar waren voor personen van hun geslacht, ras of afkomst, is natuurlijk prachtig.
Het boek mist de ‘cliffhanger’ van Het laatste uur waarbij de drang naar gelijkheid als een roze wolk boven het einde van het verhaal zweeft, maar of die bevredigend is in de realiteit van die tijd wordt buiten beschouwing gelaten. Mocht Walters met een deel drie terugkeren naar Develish, dan ik ben ik benieuwd hoe ze dit oplost. Wat zou er namelijk allemaal wel niet kunnen gebeuren als de pest helemaal voorbij en andere edelen terugkeren naar hun oude hofsteden?

Meer recensies