De Grote of Jacobijnerkerk door B. van Haersma Buma