Gezina Meijer-Bokslag rontgenoloog 1902-1997 door P. van Meurs & W. van Meurs