Wet op de omzetbelasting 1968 (BTW) door J. Zijlstra