De CAO en het regelingsbereik van de sociale partners door A. Stege