Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 door