Ruimtemeetkunde door A. Verwer, F. Caris & J. Dassen