Probleemstelling voor een onderzoek door P.j.M. Verschuren