Wiskunde voor statistiek door R.A. Bouts & W.M. Franken