De pijn van Prometheus door F.R. Ankersmit, K. van Berkel & R. Aerts