Jodendom, een gelede levensbeschouwing door A. Caransa