Bijbel huisbijbel nieuwe vertaling, edelskai, kleursnede, zwart, index door