Totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht door J. Smits & S. Stijns