Mens in de kringloop van de tyd het jaar rond door