Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Populaire boeken

 
» » »
 Praktijkboek leerlingenzorg
Praktijkboek leerlingenzorg door B. Bongaards & J. Sas
De zorg voor kinderen met leer en gedragsproblemen heeft binnen het basisonderwijs hoge prioriteit. De afgelopen jaren is het aantal leerlingen met specifieke d... »
 
 
 
 
 

Instrumenten voor Interne Begeleiders
Instrumenten voor Interne Begeleiders door K. Bokhorst & P. de Vries
Interne begeleiders en andere professionals met IBtaken in het basisonderwijs hanteren dagelijks uiteenlopende gereedschappen. Maar welke instrumenten zijn cht ... »
 
 
 
 
 

Programmatisch toetsen in de praktijk
Programmatisch toetsen in de praktijk door Cees van der Vleuten, Liesbeth Baartman & Tamara van Schilt-Mol
 »
 
 
 
 
 

Zachtjes schudden aan de boom
Zachtjes schudden aan de boom door Jeannette den Ouden
 »
 
 
 
 
 

Een alternatieve kijk op evaluatie
Een alternatieve kijk op evaluatie door Jan Vanhoof & Peter Van Petegem
 »
 
 
 
 
 

Didactische competentie algemeen
Didactische competentie algemeen door Vivio Cvo
 »
 
 
 
 
 

Leren (en) doceren in het hoger onderwijs
Leren (en) doceren in het hoger onderwijs door Gerard Baars, Linda Van Der Grijspaarde & Ton Kallenberg
In Leren (en) doceren in het hoger onderwijs staat de dagelijkse praktijk van de docent centraal. De docent vervult een cruciale rol in de onderwijsleersituatie... »
 
 
 
 
 

Speel je wijs
Speel je wijs door Irma Smegen
 »
 
 
 
 
 

Juridisch Vademecum Examencommissie Hoger Onderwijs
Juridisch Vademecum Examencommissie Hoger Onderwijs door Pieter Huisman
Examencommissies in het hoger onderwijs hebben een centrale rol in de borging van toetsing en examinering in het hoger onderwijs. Leden van de examencommissies ... »
 
 
 
 
 

Les is meer
Les is meer door Peter Teitler & Ruben Teitler
Om lessen leuk en leerzaam te laten zijn, is het belangrijk dat de leraar de regie heeft over wat er in de klas gebeurt. Van leraren wordt verwacht dat zij een ... »