Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Boeken zoals Een gesloten boek door Peter Vermeulen

Autisme verteld
Autisme verteld
Sommige auteurs in dit boek hanteren de term Neurotypicals (NT'ers); dat is de afkorting van neurologically typical, het syndroom waarmee ze ons, 'normale' mensen benoemen. Een aantal mensen met autisme maakten de oefening om ons te besc... »
Lees!
Lees!
win tijd door snellezen en beter onthouden »
The mindgym Tijd maken
The mindgym Tijd maken
Ik heb geen tijd om dit boek te lezen Tijdgebrek is zo oud als de mensheid. En de meeste oplossingen zijn waarschijnlijk al even oud en, eerlijk gezegd, meestal niet erg effectief. Daarom stelt The Mind Gym: tijd maken een radicaal ander... »
Van kerndoel tot leerlijn
Van kerndoel tot leerlijn
Scholen voor leerlingen met een beperking of stoornis moeten hun onderwijsactiviteiten doelbewuster en planmatiger gaan inrichten.
De kerndoelen die vanuit het Ministerie van Onderwijs gesteld zijn voor het speciaal onderwijs, zijn s... »
Praktijkonderzoek in de school
Praktijkonderzoek in de school
Veel leraren en leraren-in-opleiding voeren praktijkonderzoek uit in hun eigen schoolorganisatie. Het is de bedoeling dat zij op een systematische manier antwoorden zoeken op vragen die hun onderwijspraktijk oproept. Praktijkonderzoek in... »
Dit is onderzoek
Dit is onderzoek
richtlijnen voor het opzetten, uitvoeren en evalueren vn kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Dit is onderzoek! beschrijft op aanstekelijke en luchtige wijze in vier... »
Multitasken bestaat niet
Multitasken bestaat niet
'Onthoud deze regel: hoe meer verantwoordelijkheden je hebt, hoe meer petten je draagt, hoe groter de kans dat je inefficiënt wordt.' In een overtuigende businessfabel, confronteert Multitasken bestaat niet een populaire gedachte die ... »
Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam
Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam
Er is veel belangstelling voor Handelingsgericht werken (HGW). Maar wat is het precies? Hoe kunnen we handelingsgericht werken? Wat betekent het concreet voor het onderwijs en de begeleiding van leerlingen en de samenwerking met elkaar? ... »
Gehaaid
Gehaaid
Eric Sanderson wordt wakker op een plek die hij niet herkent, en hij weet niet wie hij is. De enige herinnering die hij nog heeft, is die aan een grote, verloren liefde. Langzaam wordt hij zich bewust van een mysterieuze kracht die zich ... »
Praktijkboek leerlingenzorg
Praktijkboek leerlingenzorg
De zorg voor kinderen met leer en gedragsproblemen heeft binnen het basisonderwijs hoge prioriteit. De afgelopen jaren is het aantal leerlingen met specifieke didactische behoeften op de basisschool sterk toegenomen. Dit heeft grote cons... »