Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Recensies van De Da Vinci code door Dan Brown

De Da Vinci code is 20 keer gerecenseerd. De gemiddelde score is 3.0. Het boek is 284 keer gelezen.
Anoniem
- De Da Vinci code
 
 
 
 
 
(1)

Het meest domme boek dat ik in mijn leven heb gelezen. Het denken bestaat uit het oplossen van domme puzzeltjes; het willen bestaat uit het oplossen van steeds maar weer nieuwe domme puzzeltjes en het voelen ten slotte bestaat uit de saamhorigheid die ontstaat als je merkt dat ook een ander die domme puzzeltjes kan oplossen. Om over de boodschap van het boek maar helemaal het zwijgen toe te doen.

- De Da Vinci code
 
 
 
 
 
(5)

De kracht ligt denk ik in het feit dat Dan Brown een meester is in het gebruik van feiten en fantasie op een wijze dat hij de lezer daarin alle ruimte geeft om voor zichzelf uit te maken waar de feiten overlopen in de fantasie of zelfs waar de feiten ophouden en de fantasie de overhand krijgt.
Het thema is om van te smullen. De keuze voor een thrillervorm bijna duivels, want ja, dan heb je een heel grote groep extra die geen weerstand kan bieden aan het geschrevene. Bovendien loopt door de thrillervorm het boek als een trein. Daarnaast prikkelt het onderwerp tot meer en meer willen weten, ook als je met honger naar meer de laatste pagina tot de laatste letter hebt verorberd. Het gegeven zo goed mogelijk, als je bedenkt dat er veel meer werk is verricht om deze theorie in niet-roman vorm te bewijzen, zet je je zonder dat je dit eigenlijk wilt aan heel taaie langdradige boeken die als je vijfhonderd pagina´s doorworsteld hebt je net zoveel kunnen bewijzen als Dan Brown (volgens velen niet dus) kon.
Door Brown heb ik ondermeer "Het Heilige Bloed en de Heilige Graal" aangeschaft van Michael Baigent, Richard Leigh en Henry Lincoln. Ik verwijs hiernaar, vanwege wat ik eerder vertelde. De lust om meer te weten, bevredigd willen zien, was niet echt een simpel te verkrijgen en bovendien niet gehele bevrediging. Vind trouwens dat een oranje sjerp met daarin 'onmisbaar voor alle liefhebbers van De Da Vinci Code' nogal vergezocht en meer een vorm van meevaren op het succes van Brown, dan een eerlijke weergave van de werkelijkheid. Is Brown voor velen een genot om te lezen, blijft dit voor de enkeling die met alle geweld meer wil weten misschien nog net een genot, doch eerder een tenenkrullend je erdoorheen worstelen om dik vierhonderd pagina´s verder met dezelfde niet te beantwoorden vragen geconfronteerd te worden en dus een nogal onbestemd gevoel dit boek dicht te slaan.
Zeker niets voor degene die van de snelle stijl van Dan Brown houden. Wel een boek, dat toont hoeveel moeite drie mensen zich gedurende vele jaren getroosten om erachter te komen of Jezus is gestorven, opgestaan en daarna ten hemelen gevaren, of eerder zich met Maria richting India heeft bewogen om via omzwervingen uiteindelijk in Frankrijk te stranden, of in elk geval te bewijzen dat Jezus hier geheel menselijk is geweest, met vrouw en kind of kinderen zelfs.
Sorry, ik heb vrees ik nu twee boeken in één recensie gepropt.
De score telt hier zuiver voor De Da Vince Code.
Rhy

- De Da Vinci code
 
 
 
 
 
(5)

Met deze roman zette Dan Brown een nieuw genre neer. Op de grens van religie, philosophie, history, wetenschap en mystiek. Het is een meesterwerk geworden omdat hij en zijn team erin slaagden het spannend en leesbaar op te schrijven. Eenmaal erin begonnen is er geen weg meer terug, uit moet ie, liefst vandaag nog. The classical pageturner. Zoals het een toproman past zit er veel denkstof achter en in het boek. Na het lezen houd het je nog lang bezig: Hoe zit het met de Holy Grale, wie was Jezus echt, wat hebben de kruisvaarders uitgehaald? En wil je daar allemaal niks van weten dan valt er toch genoeg te puzzlen. Je moet gewoon meedoen met Robert Langdon en Sophie Neveu. Tot ziens in het Louvre.

- De Da Vinci code
 
 
 
 
 
(3)

Feiten en fantasie worden heerlijk door elkaar gehaald en soms weet je zelf even niet meer hoe het zit. Het is een heel mooi boek!

- De Da Vinci code
 
 
 
 
 
(1)

Het is gevaarlijk dat de auteur een klein aantal feiten heeft vermengd met veel fictie. Daarom is het belangrijk om voor de waarheid bij de Bijbel te blijven! En een "heiden" is geen "niet-Christen" maar een "niet-Jood"!
De auteur begrijpt of weet duidelijk niet dat óók de Bijbel zegt dat Jezus tijdens Zijn tijd op aarde 100% mens was, naast dat Hij ook God's Zoon was en is. Hij had dezelfde ziektes en (lichamelijke) verleidingen als ieder ander mens, alleen Hij gaf er niet aan toe en zondigde niet, wat alle andere mensen wel doen. Dàt was het wezenlijke verschil.
Eerst wordt gezegd dat Jezus getrouwd was met Maria Magdalena, maar later dat hij seksuele gemeenschap had met vrouwen (meervoud dus). In die tijd had men alleen seks met de huwelijkspartner (op 'uitschot' na).
De leugens dat Joden seks zouden hebben in het Heilige der heiligen van de Tempel door Salomo gebouwd is pure blasphemie. Diegenen zouden meteen ter plaatse gedood zijn door God!
De Naam van JHWH wordt misbruikt
Volgens Dan Brown schildert de kerk af seks als schandelijk maar dit is niet waar, de kerk (of eigenlijk de Bijbel die God's Woord is) zegt dat seks thuishoort in het huwelijk tussen man en een vrouw, welke een heilige inzetting van God zelf is!
Het zogenaamde 'hiëros gamos' is pure porno, ingegeven door de duivel.
De auteur zegt heel zwart-wit dat elk geloof op verzinsels berust. Dit zou dus iedereen (en niet alleen Christenen) tegen de borst moeten stuiten.

In boek worden de Bijbel en de Thora als 2 aparte boeken genoemd, maar de Bijbel bevat juist óók de Thora. Dom!

In de Tempel, door Salomo gebouwd, woonde in het Heilige der heiligen geen 2 goden en dus ook geen vrouwelijke naast de mannelijke. Er is maar 1 God en dat is JHWH en Hij woonde daar en daar stond de ark des verbonds met de 2 stenen tafelen van de 10 geboden erin en erop 2 cherubs erop voorover naar elkaar toegebogen met hun vleugels.


Dit boek is duidelijk een aanval van satan op het Christendom!

- De Da Vinci code
 
 
 
 
 
(5)

Ook gelezen, en die was spannend en indrukwekkend!

- De Da Vinci code
 
 
 
 
 
(4)

Je wilt blijven lezen omdat het continu spannend is. Wat in het boek in een goed tempo gaat wordt in de film te snel afgehandeld wat erg jammer is.

- De Da Vinci code
 
 
 
 
 
(5)

Boek heeft alles in huis.......prachtig.....boek is natuurlijk mooier dan de film.

- De Da Vinci code
 
 
 
 
 
(5)

Als je het boek leest, ga je twijfelen aan de kerk. Hoe alles vanuit het standpunt van het vrouwelijke/de priorij van Sion wordt bekeken. Dit standpunt is echter zeer speciaal. De auteur wil weergeven dat je je eigen mening en geloof moet hebben en hoe je deze mag uiten. Er wordt gesproken over de uiting van het Opus Dei met als voorbeeld zelfkastijding.

Het boek is een echte pageturner. Eens ik begon te lezen, kon ik niet meer stoppen. De spanning werd zeer goed opgebouwd en als ik dacht nu kan het niet spannender, wist de auteur me te verrassen. Het boek heeft mij tot denken aangezet

- De Da Vinci code
 
 
 
 
 
(5)

Spannend. Later ook de film gezien maar dat was een teleurstelling..