Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Boeken

Handleiding Arbozorg
Handleiding Arbozorg
 »
 
 
 
 
 

Handleiding Arbomanagement
Handleiding Arbomanagement
arbomanagement gebaseerd op OHSAS 18001 »
 
 
 
 
 

Preventiemedewerker in 100 vragen
Preventiemedewerker in 100 vragen
De functie van preventiemedewerker heeft zich een vaste positie verworven in arboland. Deze geheel geactualiseerde vijfde editie van de Preventiemedewerker i... »
 
 
 
 
 

Psychosociale arbeidsbelasting in 100 vragen
Psychosociale arbeidsbelasting in 100 vragen
In de nieuwe Arbowet (Arbowet 2007) wordt het begrip psychosociale arbeidsbelasting (PSA) ge roduceerd Onder PSA wordt in de Arbowet verstaan: 'factoren in d... »
 
 
 
 
 

Preventiemedewerker in 100 vragen
Preventiemedewerker in 100 vragen
Het doel van de preventiemedewerker is het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de organisatie waardoor de kans dat mensen uitvallen als gevolg van ong... »
 
 
 
 
 

Preventiemedewerker onderwijs
Preventiemedewerker onderwijs
preventie-medewerker
onderwijs
Het doel van arbobeleid is het voorkomen van bedreigingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. De rol van de p... »
 
 
 
 
 

Arbowet 2007
Arbowet 2007
De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van 1998 is na een evaluatie van de wet gewijzigd. De belangrijkste wijziging is wel het verder vergroten van de verant... »
 
 
 
 
 

Arbonormenboek
Arbonormenboek
Het Arbonormenboek beschrijft risico’s die werknemers in hun werkomgeving lopen. Hierdoor is hetArbonormenboek heel goed te gebruiken bij het maken van een... »
 
 
 
 
 

Levenfasebewust personeelsbeleid in het onderwijs
Levenfasebewust personeelsbeleid in het onderwijs
Levenfasebewust personeelsbeleid in het onderwijs - druk 1 »