Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Boeken

Zwaartepunten van het vermogensrecht
Zwaartepunten van het vermogensrecht
Het vermogensrecht is alom vertegenwoordigd in het leven van alledag.... »
 
 
 
 
 

Overdracht
Overdracht
 »
 
 
 
 
 

Stille verpanding en eigendomsvoorbehoud volgens het nieuwe Burgerlijk Wetboek
Stille verpanding en eigendomsvoorbehoud volgens het nieuwe Burgerlijk Wetboek
met het overgangsrecht en vergelijkende opmerkingen over het oude recht »