Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Boeken

Tekst en Toelichting Wet Inburgering nieuwkomers
Tekst en Toelichting Wet Inburgering nieuwkomers
DE WET INBURGERING
Op 1 januari 2007 is de Wet inburgering (Wet van 30 november 2006, Stb 2006, 625) van kracht geworden. In het nieuwe inburgeringsstelsel w... »
 
 
 
 
 

Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen - druk 1 »
 
 
 
 
 

ESF 2007-213
ESF 2007-213
In deze special van het tijdschrift PS wordt aandacht besteed aan de Subsidieregeling ESF 2007 - 2013 en aan de Europese regelgeving die daaraan ten grondsla... »
 
 
 
 
 

Wet participatiebudget en de Wet stimulering arbeidsparticipatie
Wet participatiebudget en de Wet stimulering arbeidsparticipatie
Wet participatiebudget en de Wet stimulering arbeidsparticipatie - druk 1 »
 
 
 
 
 

Wet inburgering
Wet inburgering
 »
 
 
 
 
 

Wet kinderopvang
Wet kinderopvang
Wet Kinderopvang - druk 1 »