Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Boeken

Regelgeving wegvervoer goederen
Regelgeving wegvervoer goederen
Met ingang van 1 mei 2009 is de Wet wegvervoer goederen van kracht. Belangrijke doelstellingen bij de totstandkoming waren: minder strenge regels als het gaa... »
 
 
 
 
 

Wetgeving handel in emissierechten
Wetgeving handel in emissierechten
Om de emissie van broeikasgassen te beperken is binnen Europa een systeem van verhandelbare emissierechten ingevoerd. Hoe komt men aan die rechten, hoe worde... »
 
 
 
 
 

Overige regelgeving Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Overige regelgeving Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Lexplicatie. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)... »
 
 
 
 
 

Wet op de dividendbelasting 1965
Wet op de dividendbelasting 1965
Over de opbrengst van aandelen en winstbewijzen wordt 15% dividendbelasting geheven. De laatste jaren is de Wet op de dividendbelasting regelmatig onderwerp ... »
 
 
 
 
 

Uitvoeringsregelgeving Wet luchtvaart
Uitvoeringsregelgeving Wet luchtvaart
De Wet luchtvaart is een `aanbouwwet die stapsgewijs de Luchtvaartwet vervangt. Bij de wetten hoort een omvangrijk pakket uitvoeringsregelingen.Dit Lexplicat... »
 
 
 
 
 

Wet waardering onroerende zaken
Wet waardering onroerende zaken
De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen heeft als doel werknemers te stimuleren aan het werk te gaan of te blijven, nadat zij gedeeltelijk arbeidsongesch... »
 
 
 
 
 

Militair straf-, strafproces- en tuchtrecht
Militair straf-, strafproces- en tuchtrecht
Lexplicatie. Voor militairen geldt het commune straf- en strafprocesrecht, maar op... »
 
 
 
 
 

Inkwartieringswet
Inkwartieringswet
Inkwartieringswet - druk 2 »
 
 
 
 
 

Scheepvaartverkeerswetgeving
Scheepvaartverkeerswetgeving
Om de verkeersveiligheid en vlotte doorstroming op de Nederlandse wateren te bevorderen, gelden regelsen instructies waaraan de scheepvaart zich dient te hou... »
 
 
 
 
 

Militair straf-, strafproces- en tuchtrecht
Militair straf-, strafproces- en tuchtrecht
Voor militairen geldt het commune straf- en strafprocesrecht, maar op een aantal punten zijn bijzondere voorzieningen getroffen. Het Wetboek van Militair Str... »