Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Boeken

Matteus
Matteus
Het evangelie van Jezus bracht het volk Israël op een tweesprong. Sommigen wezen Hem af, anderen aanvaardden Hem als de Messias. Matteüs beschrijft in die ... »
 
 
 
 
 

Het kompas van het christendom
Het kompas van het christendom
De bijbel is het kompas waarop het christendom vaart. Vertalingen ervan zijn in overvloed beschikbaar. Toch is er gelijktijdig een toenemende onzekerheid ove... »
 
 
 
 
 

Romeinen
Romeinen
Paulus' brief aan de Romeinen is vaak gelezen als een algemene samenvatting van de christelijke leer. Sinds de Grote Reformatie ligt het accent dan op de rec... »
 
 
 
 
 

Galaten
Galaten
Ooit schreef de apostel Paulus is een crisissituatie een emotionele brief aan de gemeenten in Galatië. Al te vaak is deze brief vooral gelezen met het oog o... »
 
 
 
 
 

Paulus
Paulus
Wie was Paulus? Wat bewoog hem? We hebben fragmenten van een levensbeschrijving in het boek Handelingen. En we hebben nog enkele brieven van hem. Dit weinige... »
 
 
 
 
 

De kleur van Kerst
De kleur van Kerst
De Kleur Van Kerst »
 
 
 
 
 

Het evangelie van Gods Zoon
Het evangelie van Gods Zoon
Dit deel vormt de voortzetting van Christus op aarde dat als het eerste deel van deze serie is verschenen en dat voornamelijk een chronologische beschrijving... »
 
 
 
 
 

De Bergrede
De Bergrede
Reisgids voor christenen
Op frisse en stijlvolle wijze gaat de auteur in op de belangrijke vraag naar de toepasbaarheid van de bergrede voor het leven van al... »
 
 
 
 
 

Het huwelijk gewogen
Het huwelijk gewogen
 »
 
 
 
 
 

Marcus
Marcus
Het evangelie naar Marcus was lange tijd het stiefkind onder de evangeliën.<br/>Klein in de schaduw van Matteüs en Lucas. Tegenwoordig lijkt het juist hele... »