Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Boeken

Speciaal spel voor speciale kinderen
Speciaal spel voor speciale kinderen
Dit is het uittreksel behorend bij het boek Speciaal spel voor speciale kinderen (1e druk; ISBN 9789031327690) van J. Hellendoorn. Uittreksels van studentson... »
 
 
 
 
 

Speciale kinderen in ontwikkeling
Speciale kinderen in ontwikkeling
diagnostiek en behandeling in het cluster 4 speciaal onderwijs. Het opvoeden en onderwijzen van een kind met een kinderpsychiatrische... »
 
 
 
 
 

Kinderen en autisme
Kinderen en autisme
 »
 
 
 
 
 

Indicatiestelling in onderwijs en zorg
Indicatiestelling in onderwijs en zorg
Bij de toegang tot het speciaal onderwijs de jeugdzorg en de AWBZ vervult indicatiestelling een sleutelrol. Dit boek biedt een beeld van de wijze waarop indi... »
 
 
 
 
 

Autisme en thuisbehandeling
Autisme en thuisbehandeling
hometraining in gezinnen met een autistisch kind »
 
 
 
 
 

Psychiatrische stoornissen
Psychiatrische stoornissen
Uit statistische gegevens blijkt dat zeker 7% van de kinderen last heeft van psychiatrische problemen waarvoor professionele behandeling noodzakelijk is. Maa... »