Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Boeken

2007
2007
 »
 
 
 
 
 

Constitutionele klassiekers
Constitutionele klassiekers

Voor een goed begrip van het Nederlandse staatsrecht is kennis van constitutionele voorlopers en buitenlandse tegenhangers van de Grondwet onontbeerlijk.

... »
 
 
 
 
 

Vluchtelingenrecht
Vluchtelingenrecht


Het vluchtelingenrecht is een rechtsgebied dat volop in de aandacht staat, niet alleen van juristen maar ook van de politiek en het grote publiek. Dit boek... »
 
 
 
 
 

Beginselen van de democratische rechtsstaat
Beginselen van de democratische rechtsstaat
Dit boek beoogt inzicht te verschaffen in de rechtsstatelijke en democratische beginselen die aan het Nederlandse staatsbestel ten grondslag liggen en aan te... »