Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Populaire boeken

 
» » »
 Het geheim van de zevende sleutel
Het geheim van de zevende sleutel door Havank
Maar de Schaduw hoorde hem niet.<br/>Hij luisterde naar iets anders; naar gedempt luidruchtig lawaai in de tuin van Hendrick de Buyt, naar stemmengeroes dat vandaar tot hem doordrong, naar het gedruis van rennende schreden op het grindpad tussen de beide huizen, en dan, met eensklaps verstijven van alle spieren en zenuwen, naar een snerpende gil: <br/>‘Moord…!’<br/>Met schier bovenmenselijke beheersing stond de Schaduw op, zonder haast en zonder opwinding. »
 
 
 
 
 

Er klopt iets niet
Er klopt iets niet door Havank
Zingende fonteinen, maanlicht-overgoten renaissancegevels, bonte volkstaferelen, ze vormen het romantische decor voor een Italiaans Avontuur van de Schaduw, dat... »
 
 
 
 
 

Drie dartele doodgravers
Drie dartele doodgravers door Havank
Het werk van wijlen Havank wordt met de regelmaat van een klok herdrukt en geen lezer zal dan ook hiaten in zijn Schaduw-verzameling hoeven aan te wijzen<br/>In zijn eerste boeken sloot Havank zich nog angstvallig aan bij de toen heersende ‘orthodoxe’ traditie, gevestigd door Edgar Wallace en door een pionier als Ivans, maar in zijn latere romans kreeg de humor van zijn persoonlijke taalgebruik hoe langer hoe meer de overhand. »
 
 
 
 
 

Dodemans dollars
Dodemans dollars door Havank
Verscheidene oude getrouwen treden er in dit Schaduw-verhaal op, maar tevens tal van ongure gasten. Bijvoorbeeld Petronella en Basilius, die elke zondag – weer of geen weer – uit rijden gaan, in een rijtuig als een volgkoets in een begrafenis. »
 
 
 
 
 

Deurwaarders dilirium
Deurwaarders dilirium door Havank
Niet minder origineel dan de titel van dit Schaduw-verhaal is de inhoud: een aaneenschakeling van geestige vondsten, opgedist in die met woordspelingen doorspek... »
 
 
 
 
 

De weduwe in de wilgen
De weduwe in de wilgen door Havank
Dit is het verhaal van de Laatste Abdis van de Zwarte Wilgen, een merkwaardig verhaal en een bijzonder boeiend verhaal, spelend in het romantische decor van de Westelijke Pyreneeën.<br/>Hoofdpersoon is natuurlijk de Schaduw, alias Charles C. »
 
 
 
 
 

De versierde bedstee
De versierde bedstee door Havank
Het avontuur van de versierde bedstee begint op een lenteachtige zaterdagmorgen in Amsterdam, wanneer op het podium van het Concertgebouw hoofdcommissaris Silvère bezig is met het Internationale Politiecongres te notuleren. Eigenlijk is dat de taak van de Schaduw, maar hij zwerft langs de grachten, achter een draaiorgel aan. »
 
 
 
 
 

De verkavelde bruidegom
De verkavelde bruidegom door Havank
In de epiloog van dit Schaduw-verhaal werd, heel terloops, een feit vastgelegd, op grond waarvan dit deel in de serie wellicht het meest merkwaardig genoemd mag... »
 
 
 
 
 

De Schaduw is terug
De Schaduw is terug door Havank
De schrijver dezes, beter bekend als Havank, keerde na de bevrijding van Nederland terug uit Londen, waar hij tijdens de bezetting als oorlogscorrespondent werkzaam was. Mét hem zette zijn onvergetelijke creatie, de merkwaardige heer Charles C. »
 
 
 
 
 

De Schaduw grijpt in
De Schaduw grijpt in door Havank
In De Schaduw grijpt in ontdekt Monsieur Charles C.M. Carlier allerlei zonderlingen zaken, zoals lijken die niet dood en doden die geen lijken zijn, weshalve hij vrienden en magen van het hoofdbureau bijeen roept en telefonisch een arrestatie verricht. »