Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Populaire boeken

 
» » »
 De kwade knecht
De kwade knecht door Ellis Peters
Engeland de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd i... »
 
 
 
 
 

De N.V. Mateor
De N.V. Mateor door Havank
<i>N.V. Mateor</i> is een van die boeken van Havank, die zich niet alleen onderscheiden door hun strikt persoonlijke stijl, maar die ook uitblinken door een ver... »
 
 
 
 
 

Floris V en de Schotse troon
Floris V en de Schotse troon door RenéE. Vink
Renée Vink
Floris V en de Schotse troon

HIstorische thriller


De zevenjarige Margareta van Schotland is gestorven, en vele pretendenten verdringen elkaar in Berwick-upon-Tweed rond de Schotse troon. »
 
 
 
 
 

In memoriam De Schaduw
In memoriam De Schaduw door Havank
Hier wordt verteld dat de Schaduw zijn vrouw Lola en Charles junior inmiddels zijn overleden, komt hij op een avond zonder benzine te staan en belt hij aan bij ... »
 
 
 
 
 

Polka Mazurka
Polka Mazurka door Havank
Dit is het Schaduw-verhaal met de hoogste totaaloplage van allemaal. Waarop die enorme populariteit berust is moeilijk precies te zeggen, maar de spannende hand... »
 
 
 
 
 

Hoofden op hol
Hoofden op hol door Havank
Het werk van wijlen Havank wordt met de regelmaat van een klok herdrukt en geen lezer zal dan ook hiaten in zijn Schaduw-verzameling hoeven aan te wijzenIn zijn eerste boeken sloot Havank zich nog angstvallig aan bij de toen heersende 'orthodoxe' traditie, gevestigd door Edgar Wallace en door een pionier als Ivans, maar in zijn latere romans kreeg de humor van zijn persoonlijke taalgebruik hoe langer hoe meer de overhand. »
 
 
 
 
 

Het spookslot aan de Loire
Het spookslot aan de Loire door Havank
‘Doe de ramen dicht,’ zuchtte zij, bijna onhoorbaar.<br/>‘De ramen dicht? Het is hier om te stikken,’ had Armand verwonderd geantwoord, terwijl hij Marguerite voorzichtig weer te bed legde.<br/>‘Doe de ramen dicht,’ smeekte zij, en toen hij nog steeds aarzelde:<br/>‘Als ik je toch zeg, dat het daardoor binnenkomst?’<br/>‘Het?!. »
 
 
 
 
 

Het raadsel van de drie gestalten
Het raadsel van de drie gestalten door Havank
In dit verhaal uit de tijd dat de Schaduw, alias Charles C.M. Carlier, nog de ondergeschikte van Hoofdinspecteur Silvère was, is onder meer sprake van een geheimzinnig drietal, dat zwart op wit waagt neer te schrijven dat het over meer hersenen beschikt dan Silvère en zijn collega’s. »
 
 
 
 
 

Het probleem van de twee hulzen
Het probleem van de twee hulzen door Havank
‘De trein is twee minuten te laat,’ merkte Hubertus zwijgend op, toen de trein eindelijk begon binnen te rollen; Hubertus was een stipt en nauwgezet man.<br/>Het aantal reizigers bleek slechts gering en Hubertus had niet veel moeite hen éen voor éen nauwkeurig te observeren. »
 
 
 
 
 

Het mysterie van Sint Eustache
Het mysterie van Sint Eustache door Havank
Een oude burcht in Noord-Frankrijk en zijn bewoners, een ruïne waaraan een dramatische geschiedenis verbonden is en waar zich een spook schijnt op te houden vormen de achtergrond van dit verhaal. De oplossing van het mysterie kan men inspecteur Silvère, zoals altijd, rustig overlaten. »