Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Boeken

Aansprakelijkheid kernongevallen en stralingsbescherming
Aansprakelijkheid kernongevallen en stralingsbescherming
Lexplicatie. De Wet aansprakelijkheid kernongevallen (WAKO) geeft regels over de... »
 
 
 
 
 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Lexplicatie. En loket, waar burgers en bedrijven n allesomvattende vergunning... »
 
 
 
 
 

Burgerlijk Wetboek. Boek 2/Deel II
Burgerlijk Wetboek. Boek 2/Deel II
Het rechtspersonenrecht bevat de regels voor de inrichting en werkwijze van rechtspersonen, zoals naamloze en besloten vennootschappen, verenigingen en stich... »
 
 
 
 
 

Lexplicatie
Lexplicatie
Lexplicatie. De delen 3.32a t/m 3.32d vormen een miniserie met betrekking tot het... »
 
 
 
 
 

Wegenwet
Wegenwet
Wanneer is een weg openbaar en welke gevolgen zijn daaraan verbonden? Dat is geregeld in de Wegenwet. Dit Lexplicatiedeel bevat naast de Wegenwet ook de Wet ... »
 
 
 
 
 

Internationale milieuregelgeving met betrekking tot de zee
Internationale milieuregelgeving met betrekking tot de zee
Gecodificeerd zeerecht, de bescherming van het zeemilieu, de bestrijding van verontreiniging door schepen en het optreden bij calamiteiten: dit boek geeft in... »
 
 
 
 
 

Wetgeving verontreiniging en ongevallenbestrijding op zee
Wetgeving verontreiniging en ongevallenbestrijding op zee
Dit Lexplicatiedeel bevat de Nederlandse wetgeving die erop is gericht milieuverontreiniging van de zee te voorkomen en te bestrijden. De Wet voorkoming vero... »
 
 
 
 
 

Algemene douanewet
Algemene douanewet
De Algemene douanewet is de basis voor de inzet van de douane bij al haar taken. De wet is een uitwerking van het Europese douanerecht voor Nederland en rege... »
 
 
 
 
 

Besluit brandveiligheid gebruik bouwwerken
Besluit brandveiligheid gebruik bouwwerken
Besluit brandveiligheid gebruik bouwwerken - druk 1 »
 
 
 
 
 

Comptabiliteitswet 2001
Comptabiliteitswet 2001
Lexplicatie. De Comptabiliteitswet 2001 geeft regels voor de financin van de... »