Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

Populaire boeken

 
» » »
 De curator en de failliet
De curator en de failliet door
Dit jaar gaat de jaarlijkse lustrumbundel van de Vereniging Insolventierecht Advocaten over de Curator en de Failliet. De bundel geeft professionals en weten... »
 
 
 
 
 

Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 1)
Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 1) door Christel Grundmann-van de Krol & Ingrid van der Klooster
In dit deel wordt het toezicht op de naleving en handhaving van de toepasselijke regels behandeld. Tevens komen de mogelijke civielrechtelijke consequenties die... »
 
 
 
 
 

Tekst & Commentaar Insolventierecht
Tekst & Commentaar Insolventierecht door
Kort, helder en toegankelijk commentaar op de belangrijkste regelingen uit het insolventierecht. Deze elfde druk is op vele vlakken herzien naar de stand van d... »
 
 
 
 
 

Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom
Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom door
Het intellectuele eigendomsrecht is veelzijdig en beweeglijk. De teksten en commentaren in dit overzicht helpen u de actuele stand van zaken scherp in het vizi... »
 
 
 
 
 

Ondernemingsrecht geannoteerd 2019
Ondernemingsrecht geannoteerd 2019 door B. Bekaert
 »
 
 
 
 
 

Mededingingswet
Mededingingswet door
Deze bundel brengt u een compleet en actueel overzicht van wetteksten op het gebied van de Mededingingswet, verhelderd met beknopt commentaar. Deze nieuwste ed... »
 
 
 
 
 

Bescherming van Nederlandse ondernemingen
Bescherming van Nederlandse ondernemingen door
Op 21 november 2017 organiseerde het ZIFO een congres over bescherming van Nederlandse ondernemingen. Dit congres stond in het teken van de actuele politieke, ... »
 
 
 
 
 

Tekst & Commentaar Mededingingswet
Tekst & Commentaar Mededingingswet door
Deze bundel brengt u een compleet en actueel overzicht van wetteksten op het gebied van de Mededingingswet, verhelderd met beknopt commentaar. Deze nieuwste ed... »
 
 
 
 
 

De crediteurencommissie
De crediteurencommissie door M.C. Herweijer
 »
 
 
 
 
 

Waarderingsvragen in het ondernemings- en insolventiere
Waarderingsvragen in het ondernemings- en insolventiere door
Bij ondernemingsrechtelijke procedures zorgt de waardering van ondernemingen en aandelen regelmatig voor problemen. Op dit moment ontbreekt het vanuit juridisc... »